Definition of nitroform

Definition of nitroform
  1. nitroform Noun The explosive nitro compound CH(NO2)3, analagous to chloroform; trinitromethane
Need more help? Try our forum NEW